Kilimler
Kilimler
Kilimler
Kilimler
Halı dokunan her yerde kilim de dokunmaktadır. Kilimlerde genellikle geometrik ve stilize edilmiş motifler görülür. Bu motifler sembolik anlamlar taşır. Örneğin; koçboynuzu erkeklik, güç, kudreti, eli belinde motifi kadını, doğurganlığı dolayısıyla bereketi simgeler. Yıldız motifi ise mutluluk saadet ve özgürlük sembolüdür.