Tanıtım Filmi

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi


Mevlevilerin zikri olan sema, mutlaka müzik eşliğinde yapıldığından, Mevlevihanelerde teorik ve pratik müzik eğitimi yaptırılmış, bu sebeple Türk Müziği’nin en büyük bestekarları Mevlevihanelerden yetişmişlerdir. Bu eğitimin yanı sıra çeşitli nota mecmuaları tertip edilerek, eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması da sağlanmıştır. Müzik sanatımız üzerinde Mevleviliğin etkisi o kadar büyüktür ki, “Türk Klasik Müziği Mevlevihanelerde gelişmiştir” denebilir.